جزئیاتی مانند مالیات برمجموع واردات افراد واقعی

مدیر مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالی جوانان درباره طرح مالیاتی کل درآمد افراد حقیقی توضیح داد.

مهدی محد در گفت و گو با اسنا درباره مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی توضیح داد: به این ترتیب هر فرد ایرانی یا هر فرد ساکن ایران که دارای هویت منحصر به فرد مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، به حساب می آید. یک مؤدی بالقوه و هر در صورتی که نوع فعالیت اقتصادی شروع شود و درآمد داشته باشد به ارز پولی واقعی تبدیل می شود و امکان اخذ مالیات فراهم می شود. نسخه اول این لایحه تکمیل شده و برای ارزیابی بیشتر در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. ساماندهی امور مالی در کمیته اقتصادی دولت در دست بررسی است.

وی ادامه داد: بنابراین افراد ایرانی مقیم خارج از کشور یا اتباع خارجی مقیم ایران نیز بر اساس شماره هویتی می توانند مشمول این مالیات شوند. البته این موضوع به نوع فعالیت بستگی دارد. فردی که 10 سال پیش مهاجرت کرده نیز ممکن است شامل شود، زیرا ممکن است فعالیت های او مربوط به حوزه اقتصادی جوانان باشد. در این رابطه مالیات از کل درآمد افراد کسر می شود.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و مدیریت مالی با طرح این سوال که مالیات بر کل درآمد چه مزایایی دارد؟ وی پاسخ داد: این روش نه تنها باعث افزایش درآمد می شود، بلکه در راستای اجرای دیوان مالی است. کلیه درآمدهای حاصل از کلیه منابع درآمدی توسط فرد وصول می شود و وی مالیات واحد اخذ می کند و فراتر از آن معافیت مشمول مالیات است. مثلاً یک نفر یک مغازه طلافروشی، یک سری سهام و یک سپرده بانکی دارد که از آن درآمد و سود دارد.

محد درباره اینکه آیا هر خانوار باید صورت مالی ارائه کند، توضیح داد: ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونه ای نباشد که هر فرد یا خانواده ای باید اظهارنامه ارائه کند. بر اساس اطلاعاتی که در مورد خانوارها یا افراد وجود دارد می توان اظهارنامه مقدماتی یا اظهارنامه مقدماتی تهیه کرد. اگر این اظهارنامه های از پیش تکمیل شده برای افراد تهیه شده باشد، آنها ملزم به ارائه اظهارنامه خواهند بود.

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما